TransPortal Norge AS  


Kommersielle konsulenter olje og shipping

Transportal Norge har lang erfaring innenfor en rekke fagområder relatert til kommersiell shipping og handel av olje og oljeprodukter. Vi har erfaring fra segmentene bulk, gas og produkt/råolje tank.


Finans Operasjon/kontraktsoppgjør
Faktureringer, betalinger, regnskap, kontroll, intern og ekstern rapporteringer - relatert til distribusjon og salg av olje vha. kommersielle kontrakter. ("Contract settlement and administration")
Logistikk analyse og planlegging
Claims behandling relatert til olje og shipping kontrakter
Demurrage krav, pris og volum krav eller andre krav.
Befraktning av skip
Megling av skip/last
Operasjon av skip og last
- Koordinering mellom reder, befrakter, megler og skip. Reiseestimater, resultater, bunkering og claims behandling.
Lasteoperasjon i forbindelse med salg av olje fra oljeselskap/befrakter til kunde/raffineri.
Produksjons programmeringer og koordinering mellom offshore instalasjon, skip, landorganisasjon og eier/oljetrading enhet:
-Fiskalemålinger, oljeregnskap, lastedokumentasjon, løfteprogram, løftekoordinering.
-Kommersielle spørsmål mot olje trading, olje operasjon og råoljeeksport fra plattform til kunde.
Klarering og agentvirksomhet i forbindelse med skipsanløp.
QA planer, rutiner og prosedyrer ifm. lasteringer, anløp og/eller operasjoner.
Webside utvikling


Se våre referanser her.

 

© TransPortal Norge AS
P.O. Box 20 Sentrum, 0101 Oslo Norway
[Personvern] [Tjenesteavtale] [Kontakt]