TransPortal Norge AS

 

Prosjekter og referanser

Nedenfor finner du referanse til selskap TransPortal Norge samarbeider med og noen prosjekter hvor TransPortal Norge AS har medvirket.

Vi her forhandlere av alle produkter fra følgende :
Beskrivelse

Strekpartner

Scanner, printer, etikettskriver
EET Norge Hardware, HiFi, telefoni og rekvisita.
Symtech Nordic Scanner, printer, etikettskriver
Shipping/Olje
/konsulenttjenester

Beskrivelse og oppgave
Dovre International Int. konsulentselskap , Stavanger
-Konsulenttjenester innenfor kommersiell olje/gass/shipping virksomhet.

Esso Iceland / Olis Iceland

Oljeselskap. Island
-Konsulenttjenester innenfor kommersiell olje/gass/shipping virksomhet.
Norsk Hydro Oljevirksomhet.
-Konsulenttjenester innenfor kommersiell olje/gass/shipping virksomhet.
Norske Shell

Oljevirksomhet.
-Konsulenttjenester innenfor kommersiell olje/gass/shipping virksomhet.

Webdesign/IT

Beskrivelse og oppgave
Bokmarkedet.no Bruktbokhandel/nettbokhandel, Oslo
- Webside utvikling /netthandelsløsning
International maritim portal, Oslo
- Webside utvikling

 

© TransPortal Norge AS
P.O. Box 20 Sentrum, 0101 Oslo Norway
[Personvern] [Tjenesteavtale] [Kontakt]